معجزه‌ای به نام تولد
معجزه‌ای به نام تولد
معجزه‌ای به نام تولد

نتایج جستجو:

افزایش هوش جنین

موسیقی‌های افزایش هوش جنین

آیا از تاثیر موسیقی‌ موتزارت بر جنین خود مطلع هستید؟ در طی یک تحقیقی که بر روی مادران باردار انجام شده‌است، نشان داده شده‌ که نوزادانی که مادرشان در طول

موسیقی‌های آرامش بخش

موسیقی‌های آرامش‌ بخش

تحقیقات نشان داده، مادرانی که در دوران بارداری به موسیقی‌های آرامش‌ بخش در طول روز گوش داده‌اند، به نسبت مادرانی که این کار را انجام ندادند، با استرس و اضطراب

تمامی نتایج نمایش داده شد
به بالای صفحه بردن